Regulamin akredytacji w sezonie 2017/2018

I. RODZAJE AKREDYTACJI:
1.Akredytacje prasowe obowiązują na wszystkich spotkaniach TS „OSTROVIA” OSTRÓW WIELKOPOLSKI w sezonie 2017/2018, w których Klub będzie pełnił rolę gospodarza, a także na imprezach okolicznościowych, treningach na które zaproszeni będą dziennikarze.
2. Na meczach TS „OSTROVIA” w sezonie 2017/2018 obowiązują trzy rodzaje akredytacji: prasowych: PRESS, FOTO, TV
a) Akredytacja PRESS – upoważnia dziennikarzy posiadających legitymację prasową i aktualną akredytację do zajmowania miejsca w wyznaczonej loży prasowej, a także udziału w pomeczowej konferencji prasowej. Nie zezwala na przebywanie na płycie boiska i jej otoczeniu podczas rozgrywania zawodów sportowych.
b)Akredytacja FOTO – upoważnia fotoreporterów posiadających legitymacje prasową i aktualną akredytację do przebywania podczas rozgrywania meczu, w wyznaczonych do tego miejscach, a także do udziału w pomeczowej konferencji prasowej.
c) Akredytacja TV – upoważnia operatorów posiadających legitymację prasową i aktualną akredytację do przebywania na sali podczas rozgrywania meczu, w wyznaczonych do tego miejscach, a także do udziału w pomeczowej konferencji prasowej.
3. Akredytacje prasowe są: stałe lub jednorazowe.

II. WNIOSKI O PRZYZNANIE AKREDYTACJI:
1. Wnioski o przyznanie akredytacji stałej na sezonu 2017/2018 należy wypełnić i wysłać do 15 września. Wniosek znajduje się na oficjalnej stronie TS „Ostrovia” www.ostrovia.pl. Nadesłane później dokumenty nie będą rozpatrywane.
2. W związku z zaleceniami Ustawy o bezpieczeństwie na imprezach masowych do wniosku o akredytację stałą lub jednorazową należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, w formacie jpg (300dpi) które należy przesłać za pomocą formularza akredytacyjnego na adres e-mail klubu TS „Ostrovia” – klub@ostrovia.pl
3.Wnioski o przyznanie akredytacji jednorazowej (na jedno spotkanie) należy złożyć najpóźniej 3 dni przed meczem, do godz. 12.00. Nadesłane później dokumenty nie będą rozpatrywane.

III. PROCEDURA PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI:
1. Akredytacje przyznawane będą tylko i wyłącznie redakcjom mediów (prasa, TV, radio, portal internetowy, agencja fotograficzna) zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną. Do przyznania akredytacji prasowej upoważnia poprawnie wypełniony wniosek i posiadanie aktualnej legitymacji prasowej.
2. Akredytacje prasowe będą do odbioru w kasie, na półgodziny przed meczem – za okazaniem dokumentu tożsamości.
3. Wszelkie wcześniej wydane przez klub TS „Ostrovia” akredytacje utraciły ważność.
4. Wysłanie wniosku o akredytację prasową nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. O wyniku rozpatrzenia zgłoszenia zainteresowanych poinformujemy drogą e-mail, na podany w zgłoszeniu e-mail redakcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji prasowej bez podania przyczyny, a także unieważnienia jej w przypadku złamania regulaminu, odstąpienia jej osobie trzeciej, czy nie publikowaniu informacji o TS „Ostrovia” w gazetach, radiu czy portalach internetowych (mediach).

IV. PRZEPISY:
1. Dziennikarze mają całkowity zakaz wstępu do szatni koszykarek, pokoi sędziów przed, w trakcie i po meczu.
2. W trakcie wykonywania swoich zadań dziennikarskich na terenie meczu lub innego obiektu akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i informacyjnych oraz organizatora meczu lub imprezy.
3. Zarząd Klubu TS „Ostrovia” pracownicy klubu oraz członkowie służb porządkowych i informacyjnych mają prawo na terenie sali, imprezy i jej otoczenia żądać okazanie akredytacji i legitymacji prasowej.
4. Rozmowy z koszykarkami, trenerami czy władzami klubu odbywać się będą po zakończeniu spotkania, poza boiskiem w w sali konferencyjnej, a wywiady wymagają autoryzacji zarządu Klubu.
5. Konferencja prasowa rozpocznie się do 20 minut po spotkaniu w sali konferencyjnej w miejscy wyznaczonym przez Klub/Organizatora meczu lub imprezy.
6. Do udziału w konferencji zobligowani są trenerzy i kapitanowie obydwóch drużyn.
7. Udział w konferencji prasowej będą mieli tylko dziennikarze, którzy posiadają ważne i widoczne akredytacje prasowe.
8. Podczas konferencji prasowej obowiązuje całkowity zakaz przebywania z mikrofonem, aparatem fotograficznym, kamerą w pobliżu zaproszonych na rozmowę gości – w sposób utrudniający pracę innym dziennikarzom.
9.Organizator meczu, Zarząd TS „Ostrovia” ma prawo usunąć z meczu dziennikarza nie stosującego się do powyższego regulaminu i regulaminu imprezy masowej oraz regulaminu terenu. .
10. Organizator meczu lub Zarząd Klubu TS „Ostrovia” zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu akredytacji, regulaminu imprezy masowej oraz regulaminu terenu.

Regulamin akredytacji wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie www.ostrovia.pl.

Osoba odpowiedzialna za akredytację : Pan Janusz Dolata – tel/792040044

Wniosek można ściągnąć klikając TUTAJ.